การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โพสต์8 ก.ย. 2565 03:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2565 03:28 ]
การติดตามนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องพลเอกอาทิตย์กำลังเอก โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments