รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์26 ธ.ค. 2560 06:47โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโอกาสการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments