"ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย"

โพสต์29 พ.ย. 2559 06:43โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมโครงการ "ร้อยดวงใจไทเลย ถวายความอาลัย" เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยยิ่งต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยั่งยืนสืบไป วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments