สายใยสัมพันธ์กีฬาระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกับโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา

โพสต์14 มี.ค. 2560 02:51โดยมนตรี เจดีย์
กิจกรรมสายใยสัมพันธ์กีฬาระหว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกับโรงเรียนเลยอนุกลูวิทยา ได้เข้าร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นการเชื่อมไมตรีกีฬาครูและนักเรียน เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี โดยมีคณะรองแต่ละโรงเรียนและคณะครูพละศึกษาเข้าร่วมถ่ายภาพกีฬาสัมพันธ์ในครั้งนี้ [ คลิกดูภาพบรรยากาศ  ]
Comments