กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม แข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69

โพสต์20 ม.ค. 2563 22:27โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 22:31 ]
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 นายวิชัย ปุรันผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนักเรียนเข้าร่วม 1. การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ 2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 3. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments