ศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

โพสต์19 ธ.ค. 2559 23:06โดยพิทยา พรหมปัญญา
ศิษย์เก่าโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
๑. นายกิตตินันท์ พรมศิลา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
๒. นายอริญชย์ ตรงสันติพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์
๓. นางสาวณิชกุล บุญญรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาอักษรศาสตร์ เอกภาษาสเปน
๔. นางสาวปาลิน ศฤงคาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุนจุฬาฯชนบท คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments