กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 26 –27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โพสต์27 ก.พ. 2564 18:44โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2564 18:44 ]
กิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 26 –27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments