ส่งท่านผู้อำนวยการพยุง โพธิ์ชัย สู่อ้อมกอดวังโพนงามวิทยา

โพสต์31 ต.ค. 2559 02:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม นำคณะครูโรงเรียนเลยพิทยาคม เดินทางมาส่งรองพยุง โพธิ์ชัย เพือมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพนงามวิทยา 31 ตุลาคม 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments