ชุมนุมเลยพิทย์จิตอาสา ออกค่ายปีที่ 10 “พี่ช่วยน้อง”

โพสต์20 ม.ค. 2563 22:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 22:35 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับชุมนุมเลยพิทย์จิตอาสา ออกค่ายปีที่ 10  “พี่ช่วยน้อง”  รับบริจาคเงินสมทบ ตุ๊กตา สมุดภาพ เสื้อผ้าเด็ก เครื่องอุปกรณ์การกีฬาเพิ่มจะไปมอบในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563   ที่ โรงเรียนบ้านขอนแก่น อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments