กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปี 2565

โพสต์20 ม.ค. 2566 05:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2566 21:47 ]
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมประจำปี 2565 
1. กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-2 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 คลิกภาพกิจกรรม ชุดที่ 01

2. กิจกรรมเดินทางไกล ผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 มกราคม 2566 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01

3. กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือและเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนเลยพิทยาคม ณ ค่าย ลูกเสือผานาง-ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ จ. เลย ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19-20 มกราคม 2566 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01

4.  กิจกรรมเดินทางไกลผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 19 มกราคม 2566
ณ วนอุทยาน ภูผาล้อม ต.น้ำสวย อ.เมือง จ.เลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01  

5. กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 19-20 มกราคม 2566ณ ค่ายบ้านสรอศ บ้านป่าจันตม ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ ชุดที่ 01  ชุดที่ 02 ชุดที่ 03

6. กิจกรรมเดินทางไกล ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือภูค้อ อ.หนองหิน จ.เลย วันที่ 19-20 ม.ค.2566 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่  ชุดที่ 01

Comments