ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

โพสต์13 ธ.ค. 2564 19:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2564 19:15 ]
เมื่อวันที่
 7 ธันวาคม 2564 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments