คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองและโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

โพสต์24 ก.ย. 2562 08:18โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2562 08:21 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองและโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ 
Comments