รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

โพสต์11 เม.ย. 2560 07:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2560 07:10 ]
นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเลยพิทยาคม รดนำ้ขอพรประจำปีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 11 เมษยน 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments