ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 “ต่อยอดความคิด พิชิตเหรียญทอง มองศิลป์ถิ่นอีสาน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา”

โพสต์29 พ.ย. 2560 22:06โดยพิทยา พรหมปัญญา
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูชมรมนาฏศิลป์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6 “ต่อยอดความคิด พิชิตเหรียญทอง มองศิลป์ถิ่นอีสาน ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา” วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments