ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์17 ม.ค. 2561 00:09โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ศึกษาดูงาน 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 17 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments