ศูนย์ครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคม ที่ได้จัดกิจกรรม "เลยพิทย์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสกลนคร"

โพสต์2 ส.ค. 2560 23:09โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2560 01:50 ]
ครอบครัวพอเพียงเลยพิทยาคมจัดกิจกรรม "เลยพิทย์ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดสกลนคร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ให้บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัยในห้วงที่ผ่านมา โดยในวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ตั้งศูนย์รับของช่วยเหลือ ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และแกนนำครอบครัวพอเพียงรุ่นที่ ๒-๔ ได้เดินสายรับบริจาคในเขตเทศบาลเมืองเลยและลานหน้าเสาธงชาติ โดยนายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ส่งมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๑๐ ลัง น้ำดื่มตราเลยพิทยาคม จำนวน ๗๒๐ ขวด (๖๐ แพ็ค) และเงินสดจากการรับบริจาค จำนวน ๓๗,๕๓๖ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) แก่นางโฉมสุภางค์ ถ่มกระจ่าง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป   คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments