สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โพสต์20 ก.พ. 2560 19:30โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโอกาสการสอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments