สอบปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โพสต์19 ก.พ. 2560 17:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2560 18:00 ]
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
ให้โอวาทแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโอกาสการสอบปลายภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมตรวจเยี่ยมห้องกรรมการกลางโรงเรียนเลยพิทยาคม
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560  คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments