ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับภาค

โพสต์1 ธ.ค. 2559 08:27โดยพิทยา พรหมปัญญา
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคมเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66 ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments