ท่านรองชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์ รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธงในเรื่องการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนและการไม่นำอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน

โพสต์18 ธ.ค. 2560 21:09โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2560 23:51 ]
ท่านรองชีพวานนท์  โชติการพิพัฒน์ รองฝ่ายบริหารงานทั่วไป พบปะชี้แจงนักเรียนหน้าเสาธง ในเรื่อง การใช้ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนและการไม่นำอาหารขึ้นมารับประทานบนอาคารเรียน และกำชับให้นักเรียนช่วยกันดูแลความสะอาดและเครือข่ายที่รับผิดชอบแต่ละชั้นเรียนช่วยกันกำกับดูแล [ คลิกดูภาพบรรยากาศ ] 
Comments