ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ได้มามอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์17 ต.ค. 2560 22:24โดยมนตรี เจดีย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ได้มามอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนเลยพิทยาคม  มีนโยบายหลักในเรื่องการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและได้สบับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให่แก่นักเรียน ที่มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยทุนการศึกษาที่มอบให้นักเรียน นั้นจะเป็นลักษณะทุนต่อเนื่องจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี  นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2560 ของธนาคารไทยพาณิชย์ คือ 
นางสาวชนัญธิดา  สีวันนา เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเลยพิทยาคม  วันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเลยพิทยาคม [ คลิกดูรูปภาพ ]
Comments