ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและผู้มีความประพฤติดี

โพสต์19 ธ.ค. 2559 22:48โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบทุนจากนางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ ครูชำนาญการพิเศษ ให้กับนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีและผู้มีความประพฤติดี โดยมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท
ให้แก่
1.นายวรัญญู สตางค์จันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/1 เป็นเงิน 1,500บาท
2.ด.ญ.ระวิวรรณ มั่นเพ็ชร นักเรียนชั้น ม3/7 เป็นเงิน 2,000 บาท 3.ด.ญ.ปนัดดา. ซ้อนจันดี นักเรียนชั้น ม.2/6 เป็นเงิน 1,500 บาท
Comments