ติวโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GEP) ระดับ ม.ต้น

โพสต์8 ส.ค. 2560 23:18โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้ติวโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (GEP) ระดับ ม.ต้น ขึ้นภายในวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคาร 7 ชั้น 4 ( อาคารสุพรรณิการ์)  
Comments