"ตลาดนัดภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิตสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Develovping life Skill Conqver Education 4.0)"

โพสต์31 ม.ค. 2561 01:51โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม "ตลาดนัดภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิตสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Develovping life Skill Conqver Education 4.0)" ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียน ในหน่วยบูรณาการแบบครบวงจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการแสดงการละเล่นท้องถิ่นของแต่ละห้อง ณ หอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม 31 มกราคม 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments