"ตลาดนัดภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิตสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Develovping life Skill Conqver Education 4.0)"

โพสต์13 ก.พ. 2561 01:39โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตร จากกิจกรรม "ตลาดนัดภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิตสู่ยุคการศึกษา 4.0 (Develovping life Skill Conqver Education 4.0)" ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียน ในหน่วยบูรณาการแบบครบวงจร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการแสดงการละเล่นท้องถิ่นของแต่ละห้อง วันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2561 ณ หน้าเสาธง โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments