ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

โพสต์18 ธ.ค. 2560 00:29โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments