วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2560

โพสต์4 ส.ค. 2560 02:03โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ  วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ของทุกๆปี ประธานในพิธีนำโดย นายธวัช   มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและ ได้รับเกียรติจากผู้ปกครองนักเรียนที่มาเป็นคุณแม่ตัวอย่างในกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้  [ คลิกดูภาพบรรยากาศที่ 1  ]     [ คลิกดูภาพบรรยากาศที่ 2 ] 
Comments