วันงานเกียรติยศ สพม.19

โพสต์3 ส.ค. 2559 22:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2559 21:02 ]
วันงานเกียรติยศ สพม.19 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม

“วันเกียรติยศ สพม.19” มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษา โดยคัดเลือกตัวแทนที่เป็นสุดยอดต้นแบบในทุกส่วน ขึ้นเวทีนำเสนอ ประกอบด้วย สถานศึกษาต้นแบบ คือ โรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นแบบ คือ นายเล็ก ขมิ้นเขียว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้นแบบ คือ นายเสกสรร ตาสี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย และครูผู้สอนต้นแบบ คือ นางจารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ โรงเรียนเลยพิทยาคม และนายสงกรานต์ จันทะเสน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 01 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 02 คลิิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 03 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 04 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ชุดที่ 05
Comments