วันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์7 พ.ค. 2561 07:24โดยพิทยา พรหมปัญญา
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments