วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559

โพสต์27 มิ.ย. 2559 04:56โดยพิทยา พรหมปัญญา
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กอปรกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงเจคนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยใช้แนวทางเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ภายใต้แผน "ประชารัฐ ร่วมใจ หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด" เพื่อรวมหัวใจไทยทั้งชาติ รวมภาครัฐและประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลในการต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 1 คลิกภาพกิจกรรมชุดที่ 2

Comments