วันสิ่งแวดล้อม

โพสต์6 มิ.ย. 2559 09:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2559 10:16 ]
วันนี้เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการเลยพิทยาคมคณะผู้บริหาร และคณะครูนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมพร้อมกับนักเรียนชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments