การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนา ครั้งที่ 2

โพสต์26 ส.ค. 2560 03:24โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2560 03:28 ]
         ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้มอบหมายให้งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาดำเนินการจัด     อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคู่พัฒนาด้วย STEM             Education และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (ครั้งที่ 2) ณ ห้องปฏิบัติการ                   คอมพิวเตอร์ อาคาร 5  โรงเรียนเลยพิทยาคม ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         และ  ระบบ DLIT ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ" ในวันเสาาร์ ที่ 26 สิงหาคม     2560
Comments