อบรมคุณธรรมจริยะธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์16 พ.ค. 2559 22:19โดยพิทยา พรหมปัญญา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6
วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2559
ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

Comments