อบรมคุณธรรมจริยะธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 พ.ค. 2559 01:36โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2559 01:37 ]
โรงเรียนเลยพิทยาคมได้อบรมโครงการคุณธรรมจริยะธรรมกับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2559 ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม  นายธวัช   มูลเมือง  เป็นประธานและคณะผู้บริหารโรงเรียนวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
 
Comments