อบรมคุณธรรมจริยะธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โพสต์13 พ.ค. 2559 02:26โดยพิทยา พรหมปัญญา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1- 6
วันที่ 10-15 พฤษภาคม 2559
ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่

Comments