อบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง

โพสต์15 พ.ค. 2560 03:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 03:07 ]
นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานการอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖  วันที่ ๑๕-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม  โรงรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย (คลิกภาพกิจกรรมม. ๒) (คลิกภาพกิจกรรมม. 3) (คลิกภาพกิจกรรมม.5) (คลิกภาพกิจกรรมม.6)
Comments