อบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้น ม.5 - ม.6

โพสต์16 พ.ค. 2560 01:23โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 20:21 ]
นายธวัช มูลเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม   เป็นประธานการอบรมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6  วันที่ 16  พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคมโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย  [ คลิกดูภาพกิจกรรม ม. 5 ]    [ คลิกดูภาพกิจกรรม ม. 6 ]
Comments