อบรมระเบียบวินัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 18-19 เมษายน 2559

โพสต์18 เม.ย. 2559 02:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2559 02:29 ]
นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรในการอบรบระเบียบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 18-19 เมษายน ณ อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่ม.1
Comments