ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่มาศึกษาดูงานโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์1 ก.ย. 2560 01:49โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ที่มาศึกษาดูงานฝ่ายบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอาคารสถานที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา [ คลิกดูภาพบรรยากาศที่ 1 ]  [ คลิกดูภาพบรรยากาศที่ 2 ] 
Comments