ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูจากโรงเรียน ปราจิณราชฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 90 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์7 ธ.ค. 2560 20:07โดยมนตรี เจดีย์
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะคุณครูจากโรงเรียน ปราจิณราชฎรอำรุง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 90 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ. 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Comments