ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์23 พ.ค. 2559 22:41โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคม ยินดีต้อนรับครูอาสาสมัครชาวจีน ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน  2 คน คือ
1. 路畅  Lù chàng  (ลู่ ช่าง) ครูน้ำอ้อย
2. 陆蒙蒙   Lù méngméng  (ลู่เมิงเมิง) ครูน้ำหวาน
Comments