ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์4 ต.ค. 2559 02:29โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2559 02:31 ]
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.คุณครูศุภมาส ไชยปะ ครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม
2.คุณครูจุฑารัตน์ นาคะรังสี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. คุณครูสุนันท์ ปัสสา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Comments