ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์1 พ.ย. 2560 20:01โดยพิทยา พรหมปัญญา
ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑.นางสาวจีระนันท์ ธรรมโชดก    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๒.นางสาวชญานี แก้วกัลยา        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๓.นายธนกฤต จันทร์อ้วน            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Comments