ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปี 2561

โพสต์22 ม.ค. 2561 20:24โดยพิทยา พรหมปัญญา
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวอนุพร วิชามล  ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เอกการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการทุน สควค. บรรจุ ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์ศิษย์เก่า เลยพิทย์ รุ่น 37 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments