ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปี 2561

โพสต์16 พ.ค. 2561 20:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 20:15 ]
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำปี 2561 1. คุณครูขวัญชนก บุญประคอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. คุณครูจันทร์หล้า นิวงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 3.คุณครูศศิธร เดชไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4.คุณครูวิศนันท์ อุปไมยอธิชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 5.คุณครูพงศ์พล บุญโท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6. คุณครูระมัด ไขหินตั้ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments