ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดีนักเรียนแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2558 และ 2559

โพสต์25 ก.ค. 2559 05:02โดยพิทยา พรหมปัญญา
นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม มอบช่อดอกไม้ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS
นางสาวBenetta Bellini จากประเทศอิตาลี และต้อนรับนักเรียนเลยพิทยาคมที่กลับมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ ดังนี้ 1.นางสาวธัญวรัตน์ โคตรวงษาโครงการ AFS ประเทศสหรัฐอมริกา 2.นางสาววิริยา ด่านพูนกิจ โครงการ YFU ประเทศฮังการี 3.นางสาวมัณฑนา วิเศษสัตย์ โครงการ YFUประเทศ เยอรมนี 4.นายนราธิป ธนสิริกาญจน์ โครงการ AYC ประเทศสหรัฐอมริกา และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศในเดือนสิงหาคม ดังนี้ 1.นายภานุเมษ ป้องศิริ โครงการ AFS สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 2.นายอริญชย์ สุวรรณวงศ์ โครงการ YFU ประเทศอิตาลี 3.นางสาวกันย์กมล ไตรฟื้น โครงการ YFU อาร์เจ็นติน่า 4.นางสาวหริฐา กีรติขจร โครงการ YFU ประเทศเยอรมนี คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments