ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

โพสต์24 พ.ค. 2560 20:19โดยพิทยา พรหมปัญญา
โรงเรียนเลยพิทยาคมยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 18 คน ปีการศึกษา 2560 คลิกภาพกิจกรรมที่นี่
Comments