ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563

โพสต์17 ก.ย. 2563 10:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 18:37 โดย กีรติ มูลเมือง ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.ย. 2563 06:28โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 06:28 ]

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะวันพฤหัสบดี) คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบบ

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK)

โพสต์1 ก.ย. 2563 22:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 22:39 ]

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 01:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 01:23 ]

ตารางสอบกลางภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์

โพสต์24 ส.ค. 2563 01:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 05:45 โดย กีรติ มูลเมือง ]

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ

โพสต์14 ส.ค. 2563 09:06โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2563 09:09 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ และมาตรการในการเฝ้าระวังฯ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP)

โพสต์25 ก.ค. 2563 07:53โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ก.ค. 2563 07:54 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP) คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP)

โพสต์20 ก.ค. 2563 21:26โดยมัลลิกา ทุมจันดา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ Lab Boy

โพสต์16 ก.ค. 2563 06:44โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2563 06:44 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ Lab Boy รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 324