ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (GEP)  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3034   ลงวันที่ 18  มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 29/2546  สั่ง  ณ วันที่ 8  กรกฎาคม 2546  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และห้องสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์11 ก.ย. 2560 06:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2560 06:49 ]


ประกาศ ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และห้องสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์4 ส.ค. 2560 00:51โดยพิทยา พรหมปัญญา

ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๘  ได้กำหนดการฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร ศูนย์โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่  ๕ – ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนได้

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่ผู้เรียน 

โรงเรียนเลยพิทยาคมจึงปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๐                  และโรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการเปิดเรียนชดเชยไว้ก่อนแล้ว อนึ่ง ในช่วงปิดเรียนดังกล่าว โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านเป็นพิเศษ เอกสารแนบตาม link ด้านล่าง

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560

โพสต์20 ก.ค. 2560 05:32โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 05:38 ]

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์18 ก.ค. 2560 01:28โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โพสต์4 ก.ค. 2560 23:46โดยมัลลิกา ศรีสร้อย   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2560 05:37 โดย มนตรี เจดีย์ ]

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๐ สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตามประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

โพสต์3 ก.ค. 2560 22:41โดยมัลลิกา ศรีสร้อย

ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

ประกาศ เรื่องการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2560

โพสต์8 มิ.ย. 2560 19:55โดยมนตรี เจดีย์   [ อัปเดต 8 มิ.ย. 2560 20:09 ]

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เรื่อง การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี 2560
[ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามลิ้งด้านล่าง ]

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์5 มิ.ย. 2560 23:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2560 21:17 ]

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนเลยพิทยาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  

1-10 of 137