ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 ส.ค. 2564 02:31โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2564 02:31 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์20 ก.ค. 2564 02:21โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 20 ก.ค. 2564 21:12 ]


 1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง
  • ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักฝ่ายบริหารวิชาการจำนวน  1  อัตรา  
  • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
  • เพศหญิง มีสัญชาติไทย  วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีน้ำใจ และไม่มีโรคประจำตัวที่ร้ายแรง
  • คุณสมบัติเฉพาะ มีความรู้ทักษะทางด้านงานธุรการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • คุณลักษณะ
   • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาราชการได้เป็นอย่างดี
   • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
   • ดูแลงานเอกสารทั้งระบบของงานในฝ่ายบริหารวิชาการ
   • ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน                   
สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่เพื่อสมัคร
 • เปิดรับสมัคร 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น.
 • ปิดรับสมัคร 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.
คลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/bDt19qeghRXsh6BPA
หรือสแกน QR Code

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564

โพสต์9 ก.ค. 2564 08:30โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2564 08:34 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์7 ก.ค. 2564 21:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2564 21:37 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
ส่งเอกสารสมัครตาม QR Code นี้
 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID 19)

โพสต์1 ก.ค. 2564 07:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2564 07:35 ]

 
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนนา 2019 (COVID 19) 
 


ประกาศ มาตรการการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โพสต์27 มิ.ย. 2564 06:48โดยองอาจ เกตะวันดี   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2564 06:52 โดย งานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม ]

ประกาศ มาตรการการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)
วันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564


การเลือกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564

โพสต์20 มิ.ย. 2564 12:22โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2564 20:01 ]

การเลือกชุมนุม
 1. ตรวจสอบรายชื่อชุมนุมจากไฟล์ "รายชื่อชุมนุม ปีการศึกษา 2564.pdf" ที่แนบไว้ท้ายเพจนี้
 2. เริ่มเปิดให้เลือกกิจกรรมชุมนุม ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 10:30 น. ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:30 น.
 3. นักเรียนต้อง log in ด้วย Google Account ที่เป็นอีเมล์โรงเรียนเท่านั้น (อีเมล์นักเรียน  lpk[เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก]@loeipit.ac.th)
 4. เมื่อเลือกชุมนุมเสร็จ ให้นักเรียนตรวจสอบว่านักเรียนเลือกชุมนุมได้สำเร็จหรือไม่ ดังนี้
 5. รายการตัวเลือก "ชื่อชุมนุม" จะไม่แสดงให้นักเรียนเลือก หากชุมนุมนั้นรับสมาชิกเต็มจำนวนแล้ว
 6. นักเรียนสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชุมนุมที่เลือกได้ จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 15:30 น.
https://forms.gle/fcf95wGjE7UG7JoS6
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRy0HCi-rifKHPJlVttOFSN4iFH1qZrY3yBkoKDrtSYbQyaByYBi9WG9dVi3N_p-DYspc1zvDpeMVuI/pubhtml
สมัครกิจกรรมชุมนุมทางเว็บไซต์

วันที่ 21 มิ.ย. 2564 (เวลา 10.30 น.)
ถึง
วันที่ 25 มิ.ย. 2564 (เวลา 15.30 น.)
https://forms.gle/be8UGXru4Kd8TDFq5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSplIPaaA8zMKnDaT5LO3TJfaXk-mthUNdixTW5Cge7JMkn-JY3CFByqVREL9-kNhkq4LsRyLWzykCC/pubhtml

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์18 มิ.ย. 2564 01:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2564 01:49 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์13 มิ.ย. 2564 05:17โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2564 00:46 โดย พิทยา พรหมปัญญา ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม มีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning)  แบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อเข้าเรียนแบบ on- Site สลับวันกับแบบ online ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียน
จึงขอความร่วมมือนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนฯ

การจัดกลุ่มนักเรียนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
 1. กลุ่ม A  - มาเรียนที่โรงเรียนสลับกับเรียนออนไลน์ที่บ้าน (ตามตาราง)
 2. กลุ่ม B  - มาเรียนที่โรงเรียนสลับกับเรียนออนไลน์ที่บ้าน (ตามตาราง)
 3. กลุ่ม C - กลุ่มขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์
 4. กลุ่ม D - กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ให้เรียนออนไลน์ที่บ้าน
คลิกตรวจสอบรายชื่อจัดกลุ่มนักเรียน
หมายเหตุ นักเรียนกลุ่ม A, กลุ่ม B และกลุ่ม  C ที่มี * ต่อท้าย ให้มาคัดกรองฯ เพิ่มเติมกับงานอนามัยโรงเรียน ที่โดมสนามบาสฯ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 08.30 น. (กลุ่ม A, C วันที่ 14 มิถุนายน 2564, กลุ่ม B วันที่ 15 มิถุนายน 2564)
1-10 of 387