ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE)

โพสต์โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต ]

การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
(Intensive Chinese and English Program : ICE)

ตารางเรียน ตารางสอน ตารางห้องปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 พ.ค. 2564 02:39โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต ]

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 พ.ค. 2564 01:46โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2564 01:54 ]

งานทะเบียนวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้จัดทำและประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 
(จัดห้องเรียนใหม่) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ขอความร่วมมือกลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 พ.ค. 2564 18:07โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2564 18:08 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ขอความร่วมมือกลับเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 กรอกแบบประเมินความเสี่ยงตาม link นี้ https://forms.gle/Z6gZDhF3VfaKTQCq9
 

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์14 พ.ค. 2564 07:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2564 07:50 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 

การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์12 พ.ค. 2564 21:04โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2564 21:06 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การเรียกตัวนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก (สำรอง) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  
(Intensive Chinese and English Program : ICE)  เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สำรอง) ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ICE

โพสต์11 พ.ค. 2564 02:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2564 02:19 ]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ (สำรอง) ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์7 พ.ค. 2564 12:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2564 05:07 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง แนวทางการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
1.มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
2.แนวปฏิบัติ
3.ผังอาคารและห้องสอบ
4.แผนผังเส้นทางการรับ-ส่งนักเรียน  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564

โพสต์3 พ.ค. 2564 05:53โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 3 พ.ค. 2564 05:54 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์30 เม.ย. 2564 07:43โดยงานพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2564 07:56 ]

โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
และมีประกาศเลื่อนกำหนดการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้
 1. การสอบคัดเลือก
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สอบคัดเลือก วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สอบคัดเลือก วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
 2. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 3. การรายงานตัวและมอบตัว
  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
(รายละเอียดทั้งหมดตามลิงก์ไฟล์แนบ)

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โทร. 09 5147 5089, 09 6003 1028, 08 1739 9598 
  (ในวันและเวลาราชการ)

1-10 of 368