ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

โพสต์25 ม.ค. 2566 00:35โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2566 00:35 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์23 ม.ค. 2566 23:57โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2566 23:59 ]

 
      
 
 
  

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา)

โพสต์13 ม.ค. 2566 01:24โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2566 01:26 ]


ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด)

โพสต์12 ม.ค. 2566 20:17โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 20:18 ]

ประกาศผลการสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด) รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แนวปฏิบัติการชำระเงินบำรุงการศึกษาโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์12 ม.ค. 2566 00:24โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2566 00:30 ]

      สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่2/2565 รอบที่ 2  และ นักเรียนระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5และม.6 ที่ยังค้างชำระเงินตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565
1.179.191.158/finance
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา
1. เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนเลยพิทยาคมและเลือก “ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน” คลิ๊กที่ลิงค์ 1.179.191.158/finance ที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ หรือพิมพ์ชื่อลิงค์เองก็ได้
2. กรอกรหัสประจำตัวนักเรียนและกดค้นหา
3. ตรวจสอบชื่อ – นามสุกล และรหัสประจำตัวนักเรียนในระบบว่าถูกต้องหรือไม่
4. เลือกปีการศึกษาที่ต้องการชำระเงิน(ปีการศึกษา 2564 / ปีการศึกษา 2565)
5. เลือกภาคเรียนที่ท่านต้องการชำระเงิน (2/2565) คลิ๊ก ตรงยอดเงินที่ต้องการชำระในช่องจำนวนเงิน
5.1 เลือกวิธีการชำระที่ท่านต้องการ  มี 2 วิธี ดังนี้
      5.1.1 ดาวน์โหลดและปริ้นใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา เพื่อนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศ
      5.1.2 ชำระผ่าน Mobile Banking Application โดยสามารถใช้  Application   ของทุกธนาคารสแกน QR code ชำระเงินได้เลย
6. ยืนยันการชำระเงินโดยเลือกอัพโหลดและอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน

หมายเหตุ 
1. โรงเรียนเลยพิทยาคมมีนโยบายไม่รับเงินสด (เพื่อลดความผิดพลาดในการรับเงินและลดความเสี่ยงเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid 19)
2. โปรดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินหากไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน  นักเรียนจะได้รับใบเสร็จรับเงินหลังการชำระเงิน 2 -3 วันทำการ โดยสามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้จากครูที่ปรึกษา หรือห้องการเงินโรงเรียนเลยพิทยาคม ใน วัน เวลาราชการ 
3.สำหรับนักเรียนที่ย้ายเข้ามาใหม่ไม่ต้องชำระเงินบำรุงการศึกษาอีกเนื่องจากผู้ปกครองได้ชำระเงินบำรุงการศึกษาแล้วตอนมามอบตัวเรียบร้อยแล้ว
4. งานการเงิน โทร. 086-4559396 (วัน เวลาราชการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา)

โพสต์10 ม.ค. 2566 20:56โดยณัฐพร สิงห์มณี   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2566 20:56 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา) รายละเอียดตามไฟล์แนบ


ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์10 ม.ค. 2566 01:08โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2566 01:09 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด

โพสต์10 ม.ค. 2566 00:57โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2566 00:59 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด  รายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์

โพสต์6 ม.ค. 2566 03:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ม.ค. 2566 03:50 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และการปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 486