ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์30 พ.ย. 2563 06:17โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 06:18 ]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ศูนย์สอบโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ผู้เข้าสอบทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามไฟล์แนบ

การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์18 พ.ย. 2563 02:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2563 02:20 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม  ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเลยพิทยาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 19-29 พฤศจิกายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกยน 2563 ประชุมเปิดภาคเรียน เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ,
นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์17 พ.ย. 2563 19:15โดยมัลลิกา ทุมจันดา

                                                  
  ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ตารางสอบปลายภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์27 ต.ค. 2563 21:14โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 28 ต.ค. 2563 19:03 ]

ตารางสอบปลายภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โพสต์24 ก.ย. 2563 03:33โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 03:34 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เอกสารตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563

โพสต์17 ก.ย. 2563 10:32โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 18:37 โดย กีรติ มูลเมือง ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.ย. 2563 06:28โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 06:28 ]

กำหนดการจัดการเรียนการสอนในช่วงการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2563 (เฉพาะวันพฤหัสบดี) คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบบ

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK)

โพสต์1 ก.ย. 2563 22:34โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2563 22:39 ]

ประกาศรับสมัครผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (Hanyu Shuiping Kaoshi : HSK) โดยสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์31 ส.ค. 2563 01:21โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2563 01:23 ]

ตารางสอบกลางภาคเรียนและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์

โพสต์24 ส.ค. 2563 01:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ส.ค. 2563 05:45 โดย กีรติ มูลเมือง ]

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 328