ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

class schedule12562

โพสต์9 ส.ค. 2562 05:26โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศ เรื่อง การใช้ตารางสอนฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยฝ่ายบริหารวิชาการได้ดำเนินการปรับปรุงตารางสอนครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทำให้ห้องเรียนต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียน ได้แก่ ม.1/1 1/4 1/5 1/8 1/12 1/13 2/11 2/12 2/13 4/1 4/7 4/11 และ 4/12 รายละเอียดที่แนบมานี้ตาม link นี้

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์

โพสต์6 ส.ค. 2562 21:49โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 21:54 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ รายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์4 ส.ค. 2562 20:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2562 20:29 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

โพสต์26 ก.ค. 2562 05:03โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2562 05:04 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2562 23:38โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2562 23:45 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง เลื่อนการประชุมปฐมนิเทศเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จากวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด (เรียนซ้ำ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 มิ.ย. 2562 08:52โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 08:56 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคมเรื่อง โครงการพัฒนาความรู้พื้นฐาน เพื่อจบหลักสูตรตามกำหนด  เรียนซ้ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์10 มิ.ย. 2562 08:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2562 08:27 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โพสต์29 เม.ย. 2562 01:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 29 เม.ย. 2562 01:57 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความประสงค์จะจัดซื้อหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1- ม.6) ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก จํานวน 120 รายการ ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 รายนั้น
รายละเอียดตาม link นี้

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

โพสต์26 เม.ย. 2562 02:10โดยกีรติ มูลเมือง   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2562 02:11 ]

ประกาศห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  ดังเอกสารแนบ

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ประจำปี 2562

โพสต์22 เม.ย. 2562 00:55โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 22 เม.ย. 2562 00:55 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 243