ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Lab Boy ประจำสำนักงานโครงการ English Program

โพสต์19 พ.ย. 2560 22:59โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2560 23:04 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Lab Boy ประจำสำนักงานโครงการ English Program คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว(ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์19 พ.ย. 2560 21:48โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2560 22:48 ]

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 19 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ต่างชาติ) สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009 /ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ICE) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

Loeipittayakom School  Announcement

Regarding the Recruitment of a Full Time Foreign Teacher

Loeipittayakom School, a senior secondary school located at Tumbon Kudpong, Amphur Muang, Loei province, is seeking for a qualified and enthusiastic foreign English teacher to teach English in our school.  

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์14 พ.ย. 2560 21:13โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 14 พ.ย. 2560 21:15 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( Lab Boy) คลิกรายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ยามรักษาการณ์

โพสต์10 พ.ย. 2560 00:29โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ คลิกรายละเอียดตามเอกสารแนบ

การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์9 พ.ย. 2560 22:47โดยพิทยา พรหมปัญญา

การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:21โดยพิทยา พรหมปัญญา

ด้วยโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                    

เขต 19  มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำสำนักงานโครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 3034  ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 29/2546 สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง  มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) ประจำสำนักงานโครงการ English Program  ดังนี้ไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โพสต์9 ต.ค. 2560 20:16โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2560 20:21 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ตามที่ โรงเรียนเลยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19             
ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program)  จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา  โดยทำการสอบคัดเลือก ในวันที่  9  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  นั้นบัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อ     ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  ตามเอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

โพสต์6 ต.ค. 2560 02:05โดยพิทยา พรหมปัญญา

 

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่  28  กันยายน  2560 นั้น

                     โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศและมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังเอกสารแนบ                                 

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์4 ต.ค. 2560 22:59โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสำนักงาน โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Gifted Education Program) จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม

โพสต์28 ก.ย. 2560 19:33โดยพิทยา พรหมปัญญา

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี) คลิกรายละเอียดได้ที่นี่

1-10 of 147