ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

โรงเรียนเลยพิทยาคมประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์3 ต.ค. 2561 00:16โดยองอาจ เกตะวันดี

 
โรงเรียนเลยพิทยาคม ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจให้กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ https://goo.gl/GPdgPu  ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2561
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์แนบท้ายประกาศนี้

ตารางสอบปลายภาค1/2561

โพสต์9 ก.ย. 2561 22:16โดยกีรติ มูลเมือง

ตารางสอบปลายภาค1/2561 ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ " แฟนพันธุ์แท้ 8 กลุ่มสาระฯ " ระดับ ม. ต้น จำนวน 22 ทีม และ ม. ปลาย จำนวน 20 ทีม

โพสต์21 ส.ค. 2561 23:51โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันเข้ารอบชิงชนะเลิศกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ " แฟนพันธุ์แท้ 8 กลุ่มสาระฯ " ระดับ ม. ต้น จำนวน 22 ทีม และ ม. ปลาย จำนวน 20 ทีม โดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม ซึ่งระดับ ม. ต้น แข่งขันเวลา 10.30 น. และระดับ ม. ปลาย เเข่งขันเวลา 13.00 น. รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ

โพสต์31 ก.ค. 2561 20:32โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลยพิทยาคม ทุกท่าน
ด้วยหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก จะได้ดําเนินการ ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจําปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 3-12 สิงหาคม 2561 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ตําบลศรีสองรัก จังหวัดเลย
โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงปิดโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งโรงเรียนได้ดําเนินการเปิดเรียนชดเชยไว้ก่อนแล้ว อนึ่ง ในช่วงปิดเรียนดังกล่าว โรงเรียนมีความห่วงใย นักเรียน จึงขอให้ผู้ปกครองได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านเป็นพิเศษ คลิกรายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ค. 2561 22:20โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 25 ปี รายละเอียดตาม link นี้

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์27 มิ.ย. 2561 21:15โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2561 20:21 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง ตารางสอบกลางภาค และห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)

โพสต์4 มิ.ย. 2561 03:15โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา  ลงวันที่  23  พฤษภาคม 2561 นั้นโรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครตามประกาศแล้ว ปรากฏว่ามีคุณสมบัติตามประกาศ  และมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบดังนี้

ประกาศเรื่อง การชำระเงินระดมทุนทางการศึกษาและแจ้งการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน – อุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 พ.ค. 2561 01:02โดยพิทยา พรหมปัญญา

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการชำระเงินระดมทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1,2 ปีการศึกษา 2561
      ตามที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเลยพิทยาคม  มีมติเห็นชอบให้จัดเก็บเงินระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เห็นชอบให้โรงเรียนเลยพิทยาคมจัดเก็บเงินระดมทุนทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงขอแจ้งแนวทางการปฏิบัติตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง เลื่อนระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

โพสต์24 พ.ค. 2561 00:56โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง   เลื่อนระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 
ตามที่โรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                   
เขต 19  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program จำนวน  1  อัตรา

1-10 of 199