ประกาศ และคำสั่ง

แหล่งรวบรวมข่าว ประกาศ และคำสั่งของโรงเรียนเลยพิทยาคม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (Intensive Chinese and English Program : ICE) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 01:39โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 06:09 ]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
(Intensive Chinese and English Program : ICE) ประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องการรับสมัครห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2563 23:51โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 23:53 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม 
เรื่องการรับสมัครห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ GEP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2563 02:10โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 02:15 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม 
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  GEP  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2563 00:56โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 00:57 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ระดัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563

โพสต์7 ม.ค. 2563 00:50โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 00:51 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม
   เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE  ระดัมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 คลิกรายละเอียดที่นี่

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 ม.ค. 2563 21:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2563 18:13 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเลยพิทยาคม (ร.ร เดิม ) คลิกรายละเอียดตามไฟล์แนบ

ตารางสอบกลางภาค และห้องสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 22:26โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2562 22:27 ]

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่องตารางสอบกลางภาค และห้องสอบกลางภาค
ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกรายละเอียดตาม ไฟล์แนบ

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

โพสต์20 พ.ย. 2562 07:40โดยพิทยา พรหมปัญญา   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 07:46 ]

ประกาศ โรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

TOEFL ITP

โพสต์12 พ.ย. 2562 00:46โดยพิทยา พรหมปัญญา

ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ TOEFL ITP   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

โพสต์6 พ.ย. 2562 22:59โดยพิทยา พรหมปัญญา

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

1-10 of 259