ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะมีเวลาเรียนไม่ถึง 60% และ 80% ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์1 มี.ค. 2564 18:45โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม   [ อัปเดต 1 มี.ค. 2564 18:49 ]


Ċ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม,
1 มี.ค. 2564 18:47