การรับสมัครนักเรียนโครงการ English Program ปีการศึกษา 2561

โพสต์21 ธ.ค. 2560 07:16โดยงาน ICT เลยพิทยาคม   [ อัปเดต 21 ธ.ค. 2560 07:18 ]
ประกาศโรงเรียนเลยพิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2561